Kring van kijk lochem

Ingezonden brief - Nog 12 maanden te gaan....

20/3 | LOCHEM - 20 MAART 2017 Over welgeteld 12 maanden zijn er weer verkiezingen: betrof het afgelopen week de Tweede kamer en daarmee een nieuw kabinet, over precies een jaar gaan we wederom naar het stemhokje, dit maal voor een nieuwe gemeenteraad en bijbehorend college van B&W.


Vraag is of we de opkomstpercentages van afgelopen week gaan overschrijden: in de gemeente Lochem werd een percentage van maar liefst 86,6% gemeten tegenover 65% bij de lokale verkiezingen in 2014. Kennelijk was de gedachte bij de kiezers volop aanwezig dat het nu ergens over ging.

In Lochem zelf moet dat gevoel het komende jaar vermoedelijk nog even postvatten: kijken we terug op de afgelopen 3 jaar dan zien we weinig inhoudelijke zaken die de gemiddelde Lochemer naar het stemhokje zouden kunnen lokken: los van wat opstartperikelen met de invoering van de nieuwe zorgwetgeving in 2015, de jaarlijks terugkerende discussie omtrent de subsidie van de schouwburg, enige voorzichtige pogingen Lochem op de (toeristische) kaart te zetten, geneuzel over afvalbesparing (dat je vervolgens zelf je restafval weg mag brengen) en wat marginale bewegingen op het gebied van (zogenaamde) duurzaamheid kom je niet. Je kan het ook ongelofelijk saai noemen: weinig passie of zo u wenst, spektakel, het kabbelt allemaal rustig door terwijl wel de gemeenschappelijke vaststelling is dat de wereld om ons heen in brand lijkt te staan. (Heilige) Oorlogen, massamigratie, armoedeval, politieke aardverschuivingen met nog ongekend gevolg, voor zichzelf beginnende dictators i.o. in een bevriende natie, het waait kennelijk allemaal langs ons heen en we lopen rustig verder op ons platgetreden paadje.

Kijken we naar de afgelopen raadsvergadering dan kibbelen we wat over op zich prachtige bomen die al dan niet gekapt moeten worden terwijl het besluit formeel medio vorig jaar door dezelfde raad is genomen: nu het beleid feitelijk toegepast wordt en de omwonenden zich luid en duidelijk roeren schreeuwt iedereen moord en brand dit afgekaderde onderwerp weer in discussie te brengen. Ook praten we een uur zonder conclusies te trekken over Lochem 3.0, een wat vaag (burger-??)initiatief met als minder in het gehoor blijvende strijdkreet "Eigenzinnig Lochem" waarbij ondanks optimistische plannenmakerij de concrete resultaten overwegend uitblijven maar de subsidiekraan vrolijk blijft stromen. De gemeentelijke APV wordt herijkt waarbij het carbidschieten een discussie van een kwartier oplevert gevolgd door een motie van GL inhoudend dat het uitdelen en oplaten van feestballonnen binnen de gemeentegrenzen verboden moet worden.

Als je het tijdens een formele raadsvergadering uitgebreid met elkaar over feestballonnen kunt hebben dan geeft dat het warme gevoel dat de gemeente wel zo'n beetje af is: helaas is dat gevoel niet te paren met de harde feiten ten aanzien van bijvoorbeeld het stijgend aantal werklozen en de toenemende leegstand van winkels en bedrijven.
We hopen dat het de komende maanden nog een beetje eigenzinnig gaat spetteren: zo niet dan kunnen we nu vast wennen aan de gedachte dat we volgend jaar vermoedelijk veel minder inwoners naar de stembus kunnen lokken.

Meedenken met LochemAlgemene voorwaarden Snuffelmarkt - Beleidsregels Snuffelmarkt