Kring van kijk lochem

Kwijtschelding voor gemeentebelasting

16/2 | LOCHEM - 16 FEBRUARI 2017 Onlangs heeft u het aanslagbiljet voor gemeentebelastingen ontvangen. Heeft u een minimuminkomen en geen spaartegoeden? Vergeet dan niet om kwijtschelding aan te vragen.


Mogelijk hoeft u dan een aantal belastingen niet te betalen. Kijk op tribuut.nl wat de voorwaarden zijn voor kwijtschelding. En wat u moet doen om kwijtschelding aan te vragen.

Betaal voor 31 maart 2017
Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, moet u de gemeentebelastingen betalen vóór 31 maart aanstaande. U kunt ook een automatische incasso regelen voor het betalen van de belasting, dan kunt u het bedrag in meerdere termijnen betalen. Het gaat om tien termijnen. Regelt u dit later in het jaar? Dan blijft het aantal maanden over dat het jaar nog heeft.

Wijziging kwijtschelding 2017
Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing geldt voor een maximum aantal keren legen van de containers. Tot 2017 was dat 18 keer grijs en 7 keer groen, en voor de ondergrondse containers 42 keer grijs en 48 keer groen. Vanaf 2017 wordt het maximum aangepast. Dan is kwijtschelding nog mogelijk voor 7 keren legen van de groene container en 11 keer de grijze en voor de ondergrondse containers 48 keer groen en 22 keer grijs. Als u in 2017 vaker afval aanbiedt, moet u dat alsnog betalen, ook als u recht heeft op volledige kwijtschelding. Voor het vaste deel van de aanslag is volledige kwijtschelding mogelijk. Voor de belastingaanslag die u dit jaar heeft ontvangen, heeft dit geen gevolgen. Mogelijk wel voor de belastingaanslag van volgend jaar omdat dan de ledigingen van 2017 in rekening worden gebracht.

Hulp nodig?
Als u hulp nodig heeft, belt u dan gerust met de medewerkers van Tribuut op (055) 580 22 22.

 Algemene voorwaarden Snuffelmarkt - Beleidsregels Snuffelmarkt