Kring van kijk lochem

Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem

Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem

Achterstraat 5
7241AV LOCHEM
0573-251768

www.pknlochem.nl/

Omschrijving:

 protestantlochem.bmp

Hoewel de naam PKN Lochem doet vermoeden dat we al over een gefuseerde gemeente praten is dit nog niet zo. Sinds 1997 zijn de Hervormde gemeente Lochem en de Gereformeerde Kerk een federatie aangegaan en gaan samen door het leven als Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem (VPKL).

Grote of Gudula Kerk
Markt 14
Lochem

De koster van deze kerk is de heer ten Hoeve, telefoon 0573-255541

Het oudste gebouw in Lochem is de Grote of Gudula Kerk. Deze wordt in zijn huidige vorm rond 1400 gebouwd. Gezien het inwonertal van tachtig tot honderd mensen en de toenmalige stand der techniek een prestatie van formaat. Opgravingen wijzen uit dat de huidige kerk wordt voorgegaan door enkele andere gebouwen. In de twaalfde eeuw staat er een kleine tufstenen basiliek. Deze kerk is mogelijk de opvolger van een zaalkerk met onbekende datum.
Deze laatste twee kerken hebben mogelijk met de heren van Zutphen te maken. Valse oorkondes reppen over bezittingen van tienden (1059). Gravin Ermgard heeft deze kerk met tienden in 1134 aan het Sint-Walburgskapittel gegeven. De kerk te Lochem is dus hoogstwaarschijnlijk een eigenkerk van de heren van Zutphen.
Onder de zaalkerk heeft vermoedelijk een houten schuurkerk uit het jaar 900 gelegen. De enige duidelijke sporen hiervan zijn enkele graven. De liggingen van deze graven wijken namelijk iets af van de bouwrichting van latere datum. De datering van de eerste kerk is moeilijk. Wanneer deze uit de negende eeuw stamt, dan is het onwaarschijnlijk dat de heren van Zutphen de kerk hebben gesticht. Zij hebben in dat geval de rechten van hun (Hamalandse) voorgangers overgenomen.

Witte Kerk
Paul Krugerstraat 10
7241 DW Lochem

De koster van deze kerk is de heer Klein Geltink, telefoon 0573-252712

Dit kerkgebouw stamt uit 1909. De toenmalige gemeente van de Gereformeerde Kerk van Lochem had toen deze nieuwe kerk in één jaar tijd laten bouwen. Het gebouw bood plaats aan 100 mensen. Het gebouw was wel een heel zware financiele aderlating voor de toen 75 zielen tellende gemeente. De stoelen in de kerk werd daarom in het begin verhuurd aan de gemeenteleden. In 1918 stopte deze verhuur, omdat het toch ook veel problemen opleverde. In 1953 wordt de woning naast de kerk aangekocht om uitbreiding mogelijk te maken. Het aantal gemeenteleden is dan namelijk al gestegen naar ruim 270 zielen. In 1955 worden dan ook de nevenzalen gerealiseerd. Het aantal zitplaatsen stijgt daardoor naar 282. In de jaren '60 blijkt de kerk weer te klein en wordt er besloten om dubbele diensten te houden. Eind jaren '60 worden de dubbele diensten weer gestopt en worden de morgendiensten in de schouwburg gehouden. Het huren van de schouwburg bleek echter te duur. Begin jaren '70 werd overwogen om mee te betalen aan de restauratie van de Gudulakerk en dan dit samen met de Hervormde broeders te delen. Zodat er iedere zondagmorgen een Hervormde en Gereformeerde dienst zou kunnen zijn. Deze restauratie plannen bleven te vaag en daarom werd besloten om voor 5 jaar uit te wijken naar de roomskatholieke kerk aan de Nieuweweg. Midden jaren '80 vindt de laatste grote uitbreiding plaats. De oude kosterswoning wordt bij de kerk aangetrokken en de 'barzaal' wordt zo bij de kerk gevoegd. De kerkzaal biedt dan ruimte aan 425 bezoekers en vanaf dat moment kunnen de morgendienst weer in de witte kerk plaatsvinden.

Kerkelijk bureau de Hooiplukker
Achterstraat 5
Lochem

De beheerder van dit gebouw is de heer ten Hoeve, tel. 0573-251768

Dit bureau is geopend op de volgende tijden: maandag van 15.00 - 17.00 uur en dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur.

Kijk voor meer informatie op onze website


Algemene voorwaarden Snuffelmarkt - Beleidsregels Snuffelmarkt