Kring van kijk lochem

Protestantse Gemeente Lochem

Protestantse Gemeente Lochem

Achterstraat 5
7241AV LOCHEM
0573-251768
kerkelijkbureau@pglochem.nl
www.pglochem.nl

Omschrijving:

 [Bestanden zonder categorie] -> protgem1.jpg

Sinds 1961 wordt er binnen de Hervormde Gemeente één predikant beroepen voor zowel de vrijzinnigen als rechtzinningen en vanaf eind jaren 70 beginnen hervormden en gereformeerden voorzichtig aan Samen op Weg. In 1984 besluiten de beide kerkenraden om toe te werken naar een federatie die uiteindelijk in 1997 wordt gerealiseerd onder de naam Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem. In de samenwerkings-overeenkomst wordt reeds een volwaardige fusie als doel genoemd en vanaf 27 mei 2011 is de hereniging tot Protestantse Gemeente te Lochem een feit.

Grote of Gudula Kerk
Markt 14
Lochem

Het oudste gebouw in Lochem is de Grote of Gudula Kerk. Deze wordt in zijn huidige vorm rond 1400 gebouwd. Gezien het inwonertal van tachtig tot honderd mensen en de toenmalige stand der techniek een prestatie van formaat. Opgravingen wijzen uit dat de huidige kerk wordt voorgegaan door enkele andere gebouwen. In de twaalfde eeuw staat er een kleine tufstenen basiliek. Deze kerk is mogelijk de opvolger van een zaalkerk met onbekende datum.

Deze laatste twee kerken hebben mogelijk met de heren van Zutphen te maken. Valse oorkondes reppen over bezittingen van tienden (1059). Gravin Ermgard heeft deze kerk met tienden in 1134 aan het Sint-Walburgskapittel gegeven. De kerk te Lochem is dus hoogstwaarschijnlijk een eigenkerk van de heren van Zutphen.
Onder de zaalkerk heeft vermoedelijk een houten schuurkerk uit het jaar 900 gelegen. De enige duidelijke sporen hiervan zijn enkele graven. De liggingen van deze graven wijken namelijk iets af van de bouwrichting van latere datum. De datering van de eerste kerk is moeilijk. Wanneer deze uit de negende eeuw stamt, dan is het onwaarschijnlijk dat de heren van Zutphen de kerk hebben gesticht. Zij hebben in dat geval de rechten van hun (Hamalandse) voorgangers overgenomen.

Witte Kerk
Paul Krugerstraat 10
7241 DW Lochem

Dit kerkgebouw stamt uit 1909. De toenmalige gemeente van de Gereformeerde Kerk van Lochem had toen deze nieuwe kerk in één jaar tijd laten bouwen. Het gebouw bood plaats aan 100 mensen. Het gebouw was wel een heel zware financiele aderlating voor de toen 75 zielen tellende gemeente. De stoelen in de kerk werd daarom in het begin verhuurd aan de gemeenteleden. In 1918 stopte deze verhuur, omdat het toch ook veel problemen opleverde. In 1953 wordt de woning naast de kerk aangekocht om uitbreiding mogelijk te maken. Het aantal gemeenteleden is dan namelijk al gestegen naar ruim 270 zielen. In 1955 worden dan ook de nevenzalen gerealiseerd. Het aantal zitplaatsen stijgt daardoor naar 282. In de jaren '60 blijkt de kerk weer te klein en wordt er besloten om dubbele diensten te houden. Eind jaren '60 worden de dubbele diensten weer gestopt en worden de morgendiensten in de schouwburg gehouden. Het huren van de schouwburg bleek echter te duur. Begin jaren '70 werd overwogen om mee te betalen aan de restauratie van de Gudulakerk en dan dit samen met de Hervormde broeders te delen. Zodat er iedere zondagmorgen een Hervormde en Gereformeerde dienst zou kunnen zijn. Deze restauratie plannen bleven te vaag en daarom werd besloten om voor 5 jaar uit te wijken naar de roomskatholieke kerk aan de Nieuweweg. Midden jaren '80 vindt de laatste grote uitbreiding plaats. De oude kosterswoning wordt bij de kerk aangetrokken en de 'barzaal' wordt zo bij de kerk gevoegd. De kerkzaal biedt dan ruimte aan 425 bezoekers en vanaf dat moment kunnen de morgendienst weer in de witte kerk plaatsvinden. 

Kerkelijk Bureau de Hooiplukker
Achterstraat 5
Lochem

Aan de Achterstraat staat de Hooiplukker, gebouwd in 1995. Het gemeentecentrum bestaat uit meerdere grotere en kleinere zaaltjes op de begane grond. Deze ruimtes worden o.a. gebruikt voor vergaderingen, cursussen, lezingen, kindernevendiensten, kleine concerten, zogenaamde Hooiplukkermaaltijden etc. Elke woensdagochtend is er een inloopmorgen en staat de koffie klaar.

In de Hooiplukker is ook het Kerkelijk Bureau gevestigd. Hier kunt u terecht bij de administrateur voor de ledenadministratie, financiële administratie, abonnementen/bezorging Samenspraak, collectebonnen etc.
Adres: Kerkelijk Bureau, Achterstraat 5, 7241 AV, Lochem
Contact: kerkelijkbureau@pglochem.nl
Openingstijden: woensdag en vrijdag 10:00 - 12:00 uur.

Koster Gudulakerk en Witte Kerk: Dhr. K. Klein Geltink, tel. 252712 of 250102(privé) e-mail: wittekerk@pglochem.nl

Kijk voor meer informatie op onze website


Algemene voorwaarden Snuffelmarkt - Beleidsregels Snuffelmarkt